Edit Content
Meie juht minu silmade läbi

Alljärgnev ankeet on loodud meeskonna juhi aitamiseks ja seeläbi meie kõigi suhete parandamiseks. Selle küsitluse vastused kogutakse ühiselt valitud usaldusisiku kätte, kes liidab ja arvutab välja iga omaduse osas kõigi vastuste keskmise ja sisestab keskmised hinded (varem kokkulepitud komakohtade arvuga) tabelisse. Kui Sa ei oska mõnda oma juhi omadust hinnata, siis pane sinna lahtrisse kriips, et usaldusisik saaks keskmist arvutades teha selget vahet nulli ja hindamata jätmise vahel.

Asjaolu, et kõik vastused on mõeldud olema anonüümsed, kohustab meid olema eriti hoolivad ning täpsed, sest ainult nii aitame juhil ka tegelikult näha ennast läbi meie silmade. Kui pead võimalikuks ja vajalikuks, võid lehekülje teisele poolele ühe kuni kahe lausega põhjendada mõnda või kõiki antud hindeid. See aitab juhil oma meeskonda paremini mõista ja meie pandud hinnetest selgemini aru saada ning vajadusel ka oma arusaamades, uskumustes ja käitumises olulisi muutusi teha.

Hindan oma juhti alljärgnevalt

 1. Ametialane asjatundlikkus (Kui hästi orienteerub valdkonnas?)
 2. Ausus (Kas julgeb tõele näkku vaadata ja sellest rääkida?)
 3. Inimlikkus (Kui palju hoolib, mõistab ja aitab?)
 4. Huumorimeel (Kui hästi nalja teeb ja mõistab?)
 5. Järjekindlus (Kas seostab olnut ja tulevat ning viib alustatud asjad lõpuni?)
 6. Kriitika taluvus (Kas suudab kurjaks muutumata viga tunnistada?)
 7. Kuulamisoskus (Kas laseb rääkida ja kuulab lõpuni?)
 8. Käitumine pingeolukorras (Kas suudab emotsioone taltsutada?)
 9. Nõudlikkus (Kas suudab innustada ennast ja teisi piisavalt pingutama?)
 10. Otsusekindlus (Kas hoiab kindlalt kokkulepitud kurssi?)
 11. Otsustavus (Kas otsused on tehtud piisavalt kiiresti või jäävad venima?)
 12. Strateegiline mõtlemine (Kui hästi oskab siduda eesmärke ja vahendeid?)
 13. Süsteemsus (Kui hästi ja kui selgeid seoseid suudab näha ja luua?)
 14. Teabe edastamine (Kas kuuled Sulle olulisi asju õigel ajal?)
 15. Terviku mõistmine (Kui lihtsaks ja selgeks suudab keerulise asja rääkida?)
 16. Töö korraldamine (Kui arusaadavad ja tulemuslikud on korraldused?)
 17. Usaldatavus (Kui palju tema lubadused vett peavad?)
 18. Usalduslikkus (Kui hästi oskab delegeerida ja edukogemusi luua?)
 19. Vastutustunne (Kui palju julgeb otsustada ja vastutust kanda?)
 20. Ühiskonnataju (Kuidas oskab luua kaitset poliitiliste tõmbetuulte eest?)

5 – väga hästi
4 – hästi
3 – rahuldavalt
2 – ebarahuldavalt
1 – alla arvestust
0 – kahjuks kutsub minus esile täiesti negatiivse emotsiooni!