Edit Content
Liivakella Seminaride kevadine programm

Zig Ziglar  on öelnud, et Sa saad oma elus kõik, mida soovid, kui aitad teistel
piisavalt saavutada seda, mida nemad soovivad.

Oleme sõpradega ellu kutsunud ühe praktilise õppevormi, millele andsime nimeks Liivakella Seminarid. Nimelt püüame luua tasakaalustatud arengukeskkonda, kus harmoneeruvad õpetamine ja õppimine, teooria ning praktika, kuulamine ja rääkimine, pingutamine ja lõdvestumine.
Liivakella Seminaride nimetus tuleneb sellest, et ajavoolul on õpiprotsessis sümboolne ja samas oluline roll täita. Kõik seminaride praktikaosad on jagatud kolmeminutilisteks lõikudeks ning me õpime kindlas tempos ja rütmis läbi erinevate teemade ja kogu seminaride sarja korrastama omi mõtteid, neid väljendama; kuulama ja analüüsima väljaöeldut, küsima asjakohaseid küsimusi ja tegema kokkuvõtteid.

Seda uuenenud õppevormi iseloomustavad:
1. Aktiivne hoiak, pühendumine ja keskendumine (see on esmane valik, et programm üldse saaks osaleja tarvis oluliseks väärtuseks kujuneda);
2. Lühike ja terviklik formaat (õpitud teooria paneme proovile järgnevas praktikas ja loome eeldused kogemuse kaudu uue harjumuse kujunemiseks);
3. Korrapärane rütm, tempo ja pinge (seda korrapära taotleme programmi kui terviku, samuti iga seminari, aga ka iga harjutuse kontekstis).

Liivakella Seminaride sari koosneb kuuest nn Siseringi seminarist ja kolmest Suure Ringi seminarist, mis toimuvad kolme kuu jooksul Tallinna Tehnikaülikoolis. Siseringi seminaridel on mõnikümmend valitud osalejat, kelle igapäevane elu on otseselt seotud arengukeskkonna loomisega. Siseringi seminarid toimuvad kahe nädala tagant kolmapäeva õhtuti kell 17 – 20. Ühel seminaril osalemise tasu on 250 krooni (õpilastel ja üliõpilastel 100 krooni). Suure Ringi seminare on kolm ja need toimuvad kuu viimasel laupäeval kell 10 – 16. Siseringis õppijatele on seal osalemine tasuta – eeldusel, et nad kaasavad protsessi vähemalt kaks uut mõttekaaslast. Ülejäänud Suure Ringi seminaril osalejatele on ühel seminaril osalemise tasu 500 krooni (õpilastele ja üliõpilastele 200).

Osaleja olulisemaid töövahendeid liivakella kõrval on märkmik, kuhu õpime lühivormis kirja panema oma ja teiste olulisi mõtteid ning sellega seonduvaid küsimusi, mis kuulamise käigus tekivad. See on vajalik selleks, et midagi olulist ei jääks tabamata ja kokkuvõtted oleksid terviklikud.

Kui oled kutse koos kavaga läbi lugenud ja mõni küsimus hinge peale kripeldama jääb, siis anna julgesti teada. Kui valid kolmeks kuuks Liivakella Seminariga liituda, luban Sulle, et ees ootab palju põnevaid avastusi, uued teadmised ja oskused; oma võimete avardumisest tingitud edukogemused ning ühistegevuses kujuneva võimsa sünergia kogemine. Ja otse loomulikult jätkame protsessi septembrist järgmise kevadeni.

Usun siiralt, et see protsess, mida me praegu alustame, võib muuta nii Sinu elu kvaliteeti kui ka Eesti hariduselu kvaliteeti tervikuna. Üsna ambitsioonikas? Jah! Aeg on teha suuri tegusid – tule ning ole osa muutusest ja veendu, et iga suur muutus saab alguse inimese esimesest julgest sammust

Hingestatud ja huvitavat koostööd soovides
Aivar Haller


Liivakella Seminaride ajakava koos teemade ja esinejatega

1. K 03.02 Siseringi seminar „Areng“ Aivar Haller
2. K 17.02 Siseringi seminar „Suhted“ Argo Tammemäe
3. L 27.02 Suure Ringi seminar „Suhted ja arengukeskkond“ Aivar ja Argo
4. K 03.03 Siseringi seminar „Loomingulisus“ Liina Kolk
5. K 17.03 Siseringi seminar „Loobumine“ Aivar Haller
6. L 27.03 Suure Ringi seminar „Loomingulisus ja valikute tegemine“ Liina ja  Aivar
7. K 07.04 Siseringi seminar „Eesmärk“ Aivar Haller
8. K 21.04 Siseringi seminar „Koostöö“ Asko Talu
9. L 24.04 Suure Ringi seminar „Eesmärgistatud koostöö“ Asko ja Aivar
10. K 05.05 Formaadinõukogu programmi täiustamiseks


Päevakava Siseringi seminarile

16:40 kogunemine (ja arutelu eelmisel seminaril õpitu rakendamise õnnestumisest)
17:00 sissejuhatus (alguse aeg on täpne!) = 5 min
17:05 esineja = 30 min
17:35 esineja vastab paarile küsimusele = 5 min
17:40 teepaus koos rühmadeks jagunemisega = 20 min
18:00 rühmatöö (4 inimest rühmas)
3 min küsimusele mõtlemiseks ja isiklike märksõnade leidmiseks = 3 min
4 x (3 min oma mõtte jagamiseks + 3 min küsimustele vastamiseks) = 24 min
3 x 3 minutit ühiste märksõnade ja kokkuvõtte vormistamiseks = 9 min
Lisaaega = 4 min
18:40 rühmatööde esitlemine 5 x 3 min + 3 min küsimustele vastamiseks = 30 min
19:10 ülejäänud rühmade täiendused = 15 min
19:25 esineja kommentaar esitlustes kuuldule = 5 min
19:30 3 küsimust esinejale (3 x 3 min) = 9 min
19:40 seminari lõpusõna = 10 min
19:50 3 x 3 min oma mõtete kirjalikuks vormistamiseks = 10 min
20:00 seminari lõpp


Teemad ja küsimused
, millele 30 minutilise esitluse (17:05) käigus vastuseid otsime:
Areng (03.02), suhted (17.02), loomingulisus (03.03), loobumine (17.03), eesmärk (07.04),
koostöö (21.04).
1. Mis see on?
2. Millest see koosneb?
3. Millest see sõltub?
4. Mis sellest sõltub?
5. Milliste kriteeriumite järgi selle toimet hinnatakse?


Kirjaliku töö küsimus
ed (kell 20:00):
1. Mis oli kõige olulisem mõte, mis minus täna kõlama jäi?
2. Millise väikse, aga reaalse muutuse teen oma elus lähtudes täna õpitust?
3. Millal alustan ja millised on kolm esimest sammu?
Järgmise Siseringi seminari sissejuhatav küsimus (kell 16:45):
1. Kuidas õnnestus eelmisel seminaril plaanitud muutuse elluviimine?
2. Mida protsessi sees õppisin?

Päevakava Suure Ringi seminarile
09:40 kogunemine
10:00 sissejuhatus = 15 min
10:15 esimene esineja = 30 min
10:45 esineja vastab paarile küsimusele = 5 min
10:50 moderaator juhatab uue esineja sisse = 5 min
10:55 teine esineja = 30 min
11:25 esineja vastab paarile küsimusele = 5 min
11:30 teepaus koos rühmadeks jagunemisega = 20 min
11:50 I rühmatöö (4 inimest rühmas) protsessi selgitus ja küsimuse esitamine = 10 min
12:00 I rühmatöö
3 min küsimusele mõtlemiseks ja isiklike märksõnade leidmiseks = 3 min
4 x (3 min oma mõtte jagamiseks + 3 min küsimustele vastamiseks) = 24 min
3 minutit I rühmatöö ühiste märksõnade leidmiseks = 3 min
2 x 3 min rühmasisese kokkuvõtte vormistamiseks = 6 min
lisaaeg = 4 min
12:40 I rühmatööde esitlemine 5 x 3 min + 3 min küsimustele vastamiseks = 30 min
13:10 lõunapaus = 50 min
14:00 II rühmatööks kogunemine (4 inimest rühmas)
14:05 II rühmatöö teise küsimuse esitamine
3 min küsimusele mõtlemiseks ja isiklike märksõnade leidmiseks = 3 min
4 x (3 min oma mõtte jagamiseks + 3 min küsimustele vastamiseks) = 24 min
3 minutit I rühmatöö ühiste märksõnade leidmiseks = 3 min
2 x 3 min rühmasisese kokkuvõtte vormistamiseks = 6 min
lisaaeg = 4 min
14:45 II rühmatööde esitlemine 5 x 3 min + 3 min küsimustele vastamiseks = 30 min
15:15 Esinejate kokkuvõte kuuldust 2 x (3+3 min) = 12 min
15:30 3 küsimust kummalegi esinejale (6 x 3 min) = 18 min
15:50 seminari lõpusõna = 5 min
15:55 oma mõtete kirjalik vormistamine = 5 min
16:00 seminari lõpp

Sul on mõtet osaleda Liivakella Seminaride programmis, kui usud, et …
1. Teadlik mugavustsooni avardamine parandab Sinu võimet keerulises olukorras hakkama saada;
2. Iseendale arengukeskkonna loomine on Sinu peamine vastutusvaldkond;
3. Teiste aitamine on võimalik alles siis, kui saad aru, millest nad aru saavad;
4. Sinu kuulamisoskus ja tähelepanuvõime vajavad regulaarset treenimist;
5. Õigete küsimuste küsimine aitab leida õiged vastused;
6. Tõhus mõtete koondamine ja neist sõnumi vormistamine parandab suhete kvaliteeti;
7. Uued teadmised on mõttekas kohe praktikas proovile panna;
8. Edasiviiv jõud on koostöö, mitte konkurents;
9. Lõikad seda, mida külvad;
10. Reaalsuse loomine toimub läbi iga mõtte, sõna ja teo!